วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

หนังสือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจ


รายการเอกสารที่แนะนำ

วิชา อายุรศาสตร์เบื้องต้น
ระดับชั้น ปวส. จำนวน 210 หน้า
โดย น.สพ.พิเชษฐ ประจงทัศน์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 3
มือถือ 081 – 7056238

ราคาเล่มละ 100 บาท
ค่าจัดส่งเล่มละ 20 บาท

วิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
ระดับชั้น ปวส. จำนวน 261 หน้า
โดย น.สพ.สุวิทย์ จันละคร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1
มือถือ 081 - 7035251

ราคาเล่มละ 220 บาท
ค่าจัดส่งเล่มละ 20 บาท

วิชา การผลิตโคเนื้อและกระบือ
ระดับชั้น ปวส. จำนวน 204 หน้า
โดย นายสินธุ์ มังคลาด
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 3
มือถือ 081 – 1944147

ราคาเล่มละ 100 บาท
ค่าจัดส่งเล่มละ 20 บาท

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

วิวสวยงามวัดหลวงเมืองเวียงจันท์ ประเทศลาว

วัดหลวงพ่อโต จ.นครราชสีมา
ภูหินร่องกล้า จ.เพชรบูรณ์ทะเลหมอกบนยอดดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

ยอดดอยอินทนนท์ จ. เชียงใหม่

น้ำตกแม่ยะ จ.เชียงใหม่


งานพืชสวนโลก จ.เชียงใหม่เต้นท์สวยบริเวณถ้ำปลา เมืองแม่ฮ่องสอน

เมืองแม่ฮ่องสอน

ทางหลวงระหว่าง
ประเทศลาว-เวียดนาม


เกาะไก่ อ่าวฮาลอง เวียดนาม

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่

ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
การเตรียมเมล็ดพันธุ์
ไม่ควรใช้เมล็ดค้างปี เมล็ดพันธุ์หญ้าไม่ต้องขัดถูหรือลวกน้ำร้อน
การปลูก
ปลูกด้วยเมล็ด ใช้เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม / ไร่ โดยวิธีหยอดหลุม หลุมละ 3 - 5 เมล็ด ระยะระหว่างหลุม 25 - 40 เซนติเมตร หรือปลูกด้วยหน่อพันธุ์หรือต้นกล้า โดยเพาะกล้าทิ้งไว้ในช่วงต้นฤดูฝน เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 1 เดือน จึงนำมาปักดำ โดยใช้ระยะ 25 - 40 เซนติเมตร
การใส่ปุ๋ย
ใช้ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 จำนวน 25 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกพร้อมการเตรียมดิน อีกครั้งใส่หลังจากกำจัดวัชพืช
การกำจัดวัชพืช
ควรกำจัดวัชพืชหลังปลูก 1 เดือน โดยการใช้จอบถาก
การเก็บเกี่ยวและทำความสะอาด


มัดช่อดอกด้วยตอกรวมกันเป็นกลุ่ม ๆ เมื่อหญ้าเริ่มแทงดอกในเดือนตุลาคม หมั่นสังเกตว่าเมล็ดเริ่มแก่หรือยังโดยใช้มือรูดช่อดอก ถ้าเมล็ดที่หลุดออกมามีลักษณะแข็งให้เริ่มเคาะเมล็ดได้ โดยใช้สวิงที่ทำจากผ้ามุ้งไนล่อนรองใต้ช่อดอกแล้วเคาะเมล็ด ให้เคาะวันเว้นวัน ประมาณ 2 สัปดาห์
นำเมล็ดที่ได้ผึ่งในที่ร่ม 2 วัน แล้วผึ่งแดด 2 - 3 แดด พร้อมทั้งเก็บเศษใบและสิ่งเจือปนอื่น ๆ ออกด้วย

เมื่อเมล็ดแห้งสนิดนำไปฝัดด้วยกระด้งหรือพัดลม เป่าเมล็ดที่ลีบออก เสร็จแล้วบรรจุกระสอบเก็บในที่ร่มที่มา :http://www.doae.go.th

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
การเตรียมเมล็ดพันธุ์
ไม่ควรใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีอายุค้างปี
การปลูก
ควรทำการเพาะกล้าในแปลงเพาะก่อน แปลงกล้าขนาด 3ม. * 9ม. ใช้เมล็ดพันธุ์ 150 กรัม รดน้ำเช้าเย็นจะได้ต้นกล้ากินนีสีม่วงพอดีกับพื้นที่ปลูก 1 ไร่ หลังจากต้นกล้างอกแล้วประมาณ 1 เดือน ย้ายลงปลูกในแปลงใหญ่โดยปลูกเป็นหลุมระยะห่าง 70 * 70 เซนติเมตร
การใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟส (0 - 45 - 0) ในจำนวน 20 - 25 ก.ก / ไร่ พร้อมกับการเตรียมดินครั้งสุดท้าย และใส่ปุ๋ยยูเรีย 40 - 80 ก.ก / ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่หลังจากการกำจัดวัชพืช และครั้งที่ 2 จะใส่หลังจากการเก็บเมล็ดครั้งแรกแล้ว
การกำจัดวัชพืช
กำจัดวัชพืชหลังจากย้ายต้นกล้าปลูกไปแล้วประมาณ 1 เดือน
การเก็บเกี่ยวและทำความสะอาด
ทำการเก็บเกี่ยวเมล็ด 2 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม ทำการเก็บเมล็ดได้ 2 วิธี

1. วิธีเคาะ
เมื่อสังเกตุว่าหญ้าแทงช่อดอกแล้วมัดช่อดอกรวมกัน ประมาณ 6 - 10 ช่อ หมั่นสังเกตแปลงหลังจากเห็นว่าดอกโผล่พ้นกาบใบแล้วเกินครึ่งแปลง ลองเขย่าช่อดอกเบา ๆ ถ้าเห็นว่าเมล็ดร่วง ก็เริ่มเคาะเมล็ดสู่ภาชนะ เช่น สวิง ผ้ามุ้งไนล่อน ถัง กระด้ง เป็นต้น


2. วิธีเกี่ยว
เมื่อสังเกตุว่าเมล็ดเริ่มแก่ ให้เกี่ยวเอาช่อดอกมา มัดช่อดอกรวมกัน แล้วนำมาบ่มโดยวางช่อดอกหันซ้อนเข้าหากันในร่ม กลับกองบ่มทุกวัน พร้อมทั้งเคาะเมล็ดจากช่อดอก บ่มประมาณ 1 - 2 วัน
ทำความสะอาดเมล็ดโดยการฝัดในกระด้ง เพื่อให้เมล็ดลีบหรือกากหลุดออก แล้วผึ่งเมล็ดในที่ร่ม 2 คืน แล้วตากแดดอีก 2 แดด นำเมล็ดพันธุ์ไปเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น เพื่อรอการจำหน่ายต่อไป
ที่มา : http://www.doae.go.th

วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

กิจกรรมยามว่าง

การบินด้วยพารามอเตอร์

เตรียมเครื่องยนต์ให้พร้อมก่อนบินติดเครื่องยนต์ แล้วกางร่มออก


ดึงร่มขึ้นให้กางเต็มที่แล้วเร่งเครื่อง
ร่มก็จะยกตัวเราและเครื่องลอยขึ้นทันที


บินเล่นบนยอดข้าว

บินเบื่อแล้วก็ลงสู่พื้นอย่างนิ่มนวลนักปั่นน่องเหล็ก
เตรียมลงแข่งขันสนาม
ม.ราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา